Acctegy

ปิดบัญชีรายเดือน - งบการเงินผู้บริหาร - ยื่นภาษี - ทำเงินเดือน - ที่ปรึกษา
ทีมงานของเราสั่งสมประสบการณ์ทั้งด้านบัญชี สอบบัญชี วางระบบบัญชี และภาษีอากรจากบริษัทชั้นนำทั้งสัญชาติไทย และบริษัท MNC สาขาของต่างชาติ เราเป็นผู้ให้บริการด้านบัญชี และภาษีให้กับบริษัท Startups ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ต้องการงานมืออาชีพยุคใหม่ ในการตอบโจทย์ การบริหารงาน ที่ท้าทายเหล่านี้ เราใช้ระบบ Cloud Accounting System เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อนคู่คิดสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิตอล ที่ Acctegy เราแตกต่างอย่างไร?
  • ประมาณการกระแสเงินสด เราสามารถประมวลผลกระแสเงินสด ที่จะได้รับหรือต้องจ่ายในอีก 1 เดือนข้างหน้า เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร
  • ปิดงบดุล-งบกำไรขาดทุนทุกเดือน ผู้ประกอบการไม่ต้องรอจนถึงสิ้นปี เพื่อทราบผลกำไรหรือขาดทุน รวมทั้งสถานะการเงินของกิจการ
  • อนุมัติเอกสารออนไลน์ อนุมัติใบ Invoice หรือใบส่งของผ่าน Online ได้ด้วย Mobile-App/Web-based
  • ยื่นภาษีครบถ้วน-ถูกต้อง-ทันเวลา ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงภาระภาษีและรายงานภาษีต่างๆ ได้ทุกเดือน

จดจัดตั้ง/ปิดกิจการ

"เริ่มต้น 14,900 บาท"

ปิดบัญชี และงบการเงินรายเดือน

"เริ่มต้น 4,900 บาท/เดือน"

จัดทำ/ยื่นภาษี

"เริ่มต้น 2,900 บาท/เดือน"

จัดทำเงินเดือน

"เริ่มต้น 500 บาท/พนักงาน/เดือน"

วางระบบบัญชี/ที่ปรึกษา

"ค่าบริการขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน"

Acctegy - a Xero Partner

Xero เป็นระบบบัญชี On Cloud ชั้นนำของโลก ที่ให้ข้อมูลด้านบัญชี และการเงินแก่ผู้ผู้ประกอบการ เพื่อการตัดสินใจที่ทันท่วงที
ที่ Acctegy ทีมงานของเราในฐานะ Partner และ Certified Advisor ของ Xero มีความเข้าใจในการใช้งาน Xero เป็นอย่างดี

Why Acctegy ?

เราให้บริการลูกค้าด้วยค่านิยมที่เรายึดมั่น 3 ประการ คือ

ความรู้และความเชี่ยวชาญ

ทีมงานของเราสั่งสมประสบการณ์จากบริษัททั้งไทย และ บริษัทต่างชาติ Startups ในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ให้กับลูกค้าของเรา

ความซื่อสัตย์ และเที่ยงธรรม

ความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของ Acctegy ทีมงานของเรายึดมั่นและจะให้บริการที่ตรงไปตรงมา มุ่งแก้ปัญหา และตั้งอยู่บน หลักการของการเติบโตที่ยั่งยืนของลูกค้าของเรา

ทันต่อเวลา

การให้บริการอย่างทันเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องการ เพราะการตัดสินใจ อันมีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจหลายครั้งมีความจำกัดทางด้านเวลา และ เราเข้าใจถึงความเร่งด่วนของธุรกิจของท่าน

ลูกค้าของเรา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์