บริการ

บริการ

เราสั่งสมประสบการที่ยาวนานด้านงานตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน วางระบบบัญชี บริการด้าน BOI รวมทั้งงานด้าน Due Diligence ให้กับธุรกิจที่หลากหลายทั้งบริษัทไทยและต่างชาติ เรามั่นใจว่าที่ปรึกษาของเรามีความแตกต่างและจะช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการจัดการความท้าทายเหล่านี้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในภาวะที่ต้นทุนในการจ้างงานและการรักษาไว้ซึ่งพนักงานเป็นไปได้ยากนั้น การที่บริษัทใช้บริการผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (Outsource) ที่เข้าใจในงานอย่างลึกซึ้งยังช่วยให้ผู้บริหารลดความกังวลในส่วนนี้ไปได้ งานที่เราเสนอบริการยกตัวอย่างเช่น

 

จดจัดตั้ง/ปิดกิจการ

ปิดบัญชี และงบการเงินรายเดือน

จัดทำ/ยื่นภาษี

จัดทำเงินเดือน

วางระบบบัญชี/ที่ปรึกษา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์